Co to jest samodoskonalenie?

Obserwujemy zmieniający się rynek pracy, a w raz z nim zmieniający się model kariery. Wiemy, że inwestycja w samego siebie, we własne kompetencje jest inwestycją najcenniejszą. Większość z nas korzystała tez z różnych metod rozwoju kompetencji, w tym szkoleń, coachingu, itp.

Warto jednak pamiętać, że możemy pracować sami ze sobą. Coraz powszechniejsze staje się samodoskonalenie, jak choćby self-coaching.

Czym ono jest?

samodoskonalenie

Samodoskonalenie to wzięcie na siebie odpowiedzialności za rozwój własnych kompetencji. Ty sam ustalasz plan działania najodpowiedniejszy dla Ciebie oraz kontrolujesz swoje postępy.

Samodoskonalenie wymaga determinacji i siły woli. Możesz jednak wiele zyskać, choćby dodać kolejną kompetencję do swojej listy – będzie nią wytrwałość.

Po podjęciu pozytywnej decyzji o wejściu na drogę samodoskonalenia warto dokonać głębokiego zastanowienia tak, aby proces okazał się jak najbardziej efektywny.

Po pierwsze powinniśmy dokonać szczerej autoanalizy, a więc dokonać określenia mocnych i słabych stron w obszarze kompetencyjnym, który nas interesuje.

Po drugie zastanowić się, jaki kierunek rozwoju wybrać.

No i w końcu opracować realny, ale ambitny plan działania poprzez wyznaczenie celu oraz określenie kolejnych kroków dochodzenia do niego.