Co to jest samodoskonalenie?

Obserwujemy zmieniający się rynek pracy, a w raz z nim zmieniający się model kariery. Wiemy, iż inwestycja w samego siebie, we własne kompetencje jest inwestycją najcenniejszą. Większość z nas korzystała tez z różnych metod rozwoju kompetencji, w tym szkoleń, coachingu, itp. Warto jednak pamiętać, iż możemy pracować sami ze sobą. coraz powszechniejsze staje się samodoskonalenie, jak choćby self-coaching. Czym ono jest?


Samodoskonalenie to wzięcie na siebie odpowiedzialności za rozwój własnych kompetencji. Ty sam ustalasz plan działania najodpowiedniejszy dla Ciebie oraz kontrolujesz swoje postępy. Samodoskonalenie wymaga determinacji i siły woli. Możesz jednak wiele zyskać, choćby dodać kolejną kompetencję do swojej listy – będzie nią wytrwałość. 

Po podjęciu pozytywnej decyzji o wejściu na drogę samodoskonalenia warto dokonać głębokiego zastanowienia tak, aby proces okazał się jak najbardziej efektywny. 
Po pierwsze powinniśmy dokonać szczerej autoanalizy, a więc dokonać określenia mocnych i słabych stron w obszarze kompetencyjnym, który nas interesuje. Po drugie zastanowić się, jaki kierunek rozwoju wybrać. No i w końcu opracować realny, ale ambitny plan działania poprzez wyznaczenie celu oraz określenie kolejnych kroków dochodzenia do niego.