O coachingu powiedziano i napisano wiele. Metody coachingowe stosował już Sokrates w starożytności – wierzył on bowiem, że wiedza znajduje się w człowieku, zaś odpowiednimi pytaniami można ją z niego wydobyć.

 

Czym jest coaching kariery?

Jest to jedna z odmian coachingu, którą warto stosować w pracy z osobami planującymi swoją przyszłość zawodową. Dzięki działaniom w ramach coachingu kariery klient ma szansę w sposób odpowiedzialny i rozważny podjąć próbę określenia swojej kariery zawodowej.

Zadaniem coacha w coachingu kariery jest towarzyszenie klientowi w podejmowaniu wyborów oraz decyzji zawodowych a także wsparcie w stworzeniu i zobiektywizowaniu:

  • planu kariery oraz strategii działania w budowaniu ścieżki zawodowej,
  • określeniu indywidualnych mocnych i słabych stron,
  • skonstruowaniu sieci kontaktów potrzebnych do efektywnego poszukiwaniu pracy oraz rozwoju kariery,
  • kształtowaniu własnego wizerunku na rynku pracy oraz w sferze osobistej.

Istotą działań coacha, jest inspirowanie klienta do samodzielnego poszukiwania zasobów osobistych, dzięki którym może on realizować swoje plany. Coach może dzielić się informacją zwrotną, na temat działań podejmowanych przez klienta, ale to klient ponosi za nie wszelką odpowiedzialność.

Zadaniem coacha będzie stymulowanie klienta w taki sposób, by ten samodzielnie kreował rozwiązania swoich problemów. Samodzielność klienta w budowaniu własnych strategii działania gwarantuje większą chęć do wprowadzania ich w życie.

Jak działa coaching?

 

Od dziś

Od dziś możesz zacząć zmieniać swoje życie – decyzja zawsze należy do Ciebie.

Skontaktuj się ze mną, aby w miłej atmosferze i przy zachowaniu pełnej dyskrecji wspólnie poszukać rozwiązań na dręczące Ciebie problemy.

 

Pracuję zgodnie za standardami ICF.

ICF

 

Systematycznie poszerzam moje kompetencje.