Czy grozi Ci wypalenie zawodowe?

wypalenie

Wypalenie zawodowe prowadzi do negatywnych skutków w wymiarze indywidualny oraz organizacyjnym.

W wymiarze indywidualnym może doprowadzić do różnego rodzaju dysfunkcji, w tym chorób.

W wymiarze organizacyjnym prowadzi do spadku efektywności, co przekłada się na wyniki osiągane przez organizacje.

Stara prawda mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Możemy zatem podjąć szereg działań, które będą pomocne w zapobieganiu wypalenia zawodowego.

W aspekcie indywidualnym będą to między innymi:

 • zweryfikowanie zgodności celów i wymagań w pracy ze swoimi własnymi potrzebami – mówiąc wprost, czy jest nam razem po drodze. Modelowo praca ma nie tylko zapewniać środki na utrzymanie, ale ma także korespondować z naszymi życiowymi celami.
 • określenie swoich przekonań, potrzeb i granic, w razie potrzeby zredukowanie liczby obowiązków – być może bierzesz na siebie za dużo i stałeś się przysłowiowym „wołem roboczym” – robisz wszystko to, czego nie chce nikt inny. Czas na analizę.
 • zmiana komunikacji, asertywna postawa w relacjach ze współpracownikami i przełożonymi – komunikacja jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na jakość pracy, zatem przekładają się na efektywność. Zastanów się czy Twoja postawa jest asertywna.
 • organizowanie pracy w taki sposób, by przeciwdziałać wykonywaniu kilku zadań w tym samym czasie – jeszcze jakiś czas temu standardem było posiadanie „podzielnej uwagi” i tak zwany „mulitasking” – robienie wielu rzeczy na raz nie sprzyja efektywności, nie sprzyja naszemu zdrowiu.
 • dostosowanie zawodowej aktywności do własnego potencjału energetycznego i jego dynamiki – zmieniamy się cały czas – być może praca, którą wykonujesz po prostu nie odpowiada ci ze względu na potencjał energetyczny? Kiedy zaczynałeś karierę zawodowa praca jeżdżącego handlowca wydawała się jak najbardziej dla Ciebie, ale kiedy skończyłeś 40 lat może przestała już taką być.
 • delegowanie zadań i odpowiedzialności – być może nie wszystko musisz robić sam?
 • zmiana relacji z otoczeniem, zwiększenie dystansu, gdy kontakty z ludźmi są zbyt wyczerpujące emocjonalnie lub psychicznie – byłeś duszą firmy, wiedziałeś wszystko o wszystkich, żadna impreza nie mogła się bez Ciebie odbyć – teraz zaczęło Cię to denerwować, czas na zdystansowanie.
 • określenie obszarów najsilniej stresogennych – co Ciebie najbardziej stresuje, jak możesz stres zredukować? Jakie działania w tym zakresie możesz podjąć?
 • zmiana stylu życia – odpowiednia ilość snu i wypoczynku, właściwa dieta, aktywność fizyczna, kontrola używek – zadbaj o swoje zdrowie, wszak stara prawda mówi, że w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch.

 

Nie mniejszą rolę w tym zakresie mają do wypełnienia pracodawcy. Generalnie warto pomyśleć na temat wprowadzenia polityki „antywypaleniowej”. Na pewno będzie to z korzyścią dla organizacji.

Przykładowe działania do podjęcia:

 • powierzanie pracownikom zadań adekwatnych do ich możliwości i kompetencji, które są dynamiczne – jeśli pracownik wzrasta w organizacji i się rozwija warto, aby rosły także jego „wpływy”. I w drugą stronę – jeśli pracownik na przykład kończy karierę i powoli myśli o przejściu na emeryturę – warto także dostosować jego zakres obowiązków. Często także warto na jakiś czas odciążyć pracownika tak, aby mógł „złapać oddech” i pozostała w organizacji.
 • dokonywanie i przekazywanie obiektywnej oraz konstruktywnej oceny pracy – zatem właściwe udzielanie feedback’u. Jakże wielu szefów potrafi zrugać pracownika, że źle działa, równocześnie nie wskazując co znaczy działać dobrze.
 • stwarzanie możliwości uczenia się i rozwoju – ale dostosowanego do możliwości i preferencji pracownika.
 • adekwatne wynagradzanie pracowników – do wykonywanych zadań, poziomu kompetencji, zaangażowania.
 • rozwijanie i nagradzanie pozytywnych relacji interpersonalnych – które są kluczem do dobrego samopoczucia pracowników w organizacji. Możemy zatem organizować z tego zakresu treningi. Warto także, aby poświęcić uwagę efektywnemu rozwiązywaniu konfliktów.
 • treningi radzenia sobie ze stresem, który jest nieunikniony – ale doskonale można sobie z nim radzić.

Korzyści z podejmowania odpowiednich działań nie są do przecenienia. Zyskają na nich wszyscy. Śmiało można się zgodzić, że „gra przeciw wypaleniu zawodowemu” to gra, w której za każdym razem wygrywają, albo przegrywają obie strony.