Czy jest uniwersalna recepta na zbudowanie efektywnego zespołu?

Jeden z moich klientów skierował do mnie zapytanie mailowe dotyczące uniwersalnych metod budowanie efektywnego zespołu pracowniczego. Czy takowe są?
Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest twierdząca. Nie ma żadnego uniwersalnego modelu współpracy zespołowej, który może być wykorzystany w każdym kontekście biznesowym. Każda organizacja jest inna, ma inną kulturę, stawia przed członkami zespołu swoiste wymagania. Ale też każdy zespół jest inny, gdyż składa się z unikalnych jednostek.
Zatem profesjonalny program warsztatu czy szkolenia z zakresu budowania zespołu powinien być poprzedzony staranną analizą potrzeb, zaś program skrojony na miarę potrzeb.
Pierwszym pytaniem w tej kwestii, które warto sobie zadać to czy dane cele będę efektywniej realizowane przez zespół, zatem czy jest celowe jego tworzenie. Jeśli budujemy sieć sprzedaży, której handlowcy pracują na indywidualnych regionach, każdy z nich pracuje na swój wynik i nie są konieczne pomiędzy nimi relacje współpracy – nie ma sensu budowania z nich jednego zespołu handlowego, choćby było to uzasadnione łatwiejszym zarządzaniem.

W jednej z firm, z którą miałem zaszczyt pracować – pomimo, iż handlowy mieli swoje własne cele sprzedażowe nałożone w układzie kwartalnym, to i tak wypłata premii okresowej była uzależniona od realizacji celu całej sieci sprzedaży na poziomie całego kraju. Zadałem pytanie dyrektorowi sprzedaży, co jest tego powodem i uzyskałem prosta odpowiedź – „wiesz, dla mnie liczy się cel globalny, od tego ja dostaje premię”. Zatem jeśli któryś z handlowców się nie wyrabiał, koledzy modli podciągnąć wynik. Co oczywiście źle wpływało na ich kolejny roczny plan sprzedażowy, który polegał na dopisaniu 10% 😉 Ci, którzy pomagali w kolejnym roku dostaną większy plan.

Warto zadbać zatem, aby system premiowy był dobrze powiązany ze strukturą organizacyjną sprzedaży – nie demotywował, ale stanowił wsparcie. Aby nagradzał rzeczywiście tych, którzy pracują sumiennie i osiągają założone cele.

Dobra praca zespołowa będzie przynosić rezultaty zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i interpersonalnym. Może ona przynieść efekt synergii. Warto jednak pamiętać o kolejnej kwestii. Zespół funkcjonuje w kontekście i wymaga odpowiedniego umocowania oraz wsparcia ze strony zarządzających. To właśnie ten kontekst organizacyjny jest jednym z głównych czynników przygotowania odpowiednich rozwiązań dla zespołu.

Warto także pamiętać, iż stworzenie dobrego zespołu to poważna inwestycja. Zawsze jednak warto inwestować w odpowiednich ludzi. Już w 1976 roku stwierdzono, iż 85% sukcesu finansowego jest rezultatem umiejętności zarządzania ludźmi, jedynie 15% wynika z wiedzy technicznej (Carnegie Institute) – to ludzie zatem są podstawowym faktorem sukcesu.

Wyszczególniłem kilka czynników, które będą miały wpływ na kształt i strukturę, a w konsekwencji funkcjonowanie zespołu. Odpowiadając zaś na pytanie tytułowe – tak jak nie ma uniwersalnego panaceum na wszelkie choroby, tak i jednej recepty na zbudowanie efektywnego zespołu być nie może.