Czy wypłacać premię jeśli wynik finansowy jest negatywny?

Jedna z konsultowanych przeze mnie firm zwróciła się z zapytaniem, czy należy wypłacać premie roczne oraz zaległe premie kwartalne menadżerom, jeśli wynik finansowy organizacji jest ujemny.

bonus

To pytanie przypomina mi dyskusję jaka toczyła się ponad rok temu w jednym z największych zakładów produkcyjnych w Polsce, będącego częścią światowego giganta – niewątpliwego lidera w swojej branży. Zgodnie z regułami – elementem pakietu menadżerskiego była premia roczna, uzależniona od realizacji celów na danym stanowisku. Niestety – wszechobecny kryzys dotknął także i te branżę, stąd wynik finansowy wiązał się z gigantyczną stratą.

Organizacja zdecydowała się jednak na wypłatę premii, gdyż pacta sunt servanda – jeżeli zawarliśmy umowę i choćby była ona niekorzystna – należy jej przestrzegać. Poza tym, w biznesie podobnie jak w medycynie – operacja może się udać, ale pacjent może nie przeżyć. Menadżer wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, działając zgodnie z tzw. pragmatyką zarządczą – może nie osiągnąć zakładanych efektów, choć wypełnił swoją rolę wzorowo.

Trzeba także pamiętać, że tak jak wynik ekonomiczny jest jednym z parametrów oceny pracy managementu, tak samo jakość pracy managera jest jedną ze składowych wpływających na wynik ekonomiczny.

Należy o tym pamiętać szczególnie teraz, kiedy przedsiębiorstwa działają pod „presją kryzysu” i niektóre z nich właśnie kryzysem uzasadniają podejmowane posunięcia, które są nieuczciwe w stosunku do pracujących w nich pracowników.

W mojej opinii, jeżeli specjalista wykonał to, do czego się zobowiązał to powinien zostać wynagrodzony zgodnie z umową.