Czym jest rozwój osobisty?

Ostatnio zapytano mnie o polecane szkolenie z rozwoju osobistego. Zapytałem zatem, co przez to zainteresowany rozumie i zapadła cisza. Interesujący się tym zagadnieniem wiedzą, że rozwój osobisty jest to inwestycja w samego siebie.

Ale czym jest on konkretnie?

rozwój osobisty

Rozwój osobisty jest pojęciem nieostrym. Jest swoistego rodzaju workiem, do którego można wrzuć wiele zagadnień. Dlatego chciałbym przedstawić mój sposób rozumienia tego pojęcia.

Dla mnie rozwój osobisty jest związany z konkretną osobą – jej życiem wewnętrznym, a więc sferą psychiki i intelektu oraz z relacjami społecznymi jakie posiada. Jeśli zatem pracujemy w zakresie rozwoju osobistego to będziemy pracować w jednej z wymienionych płaszczyzn.

Powiada się, że rozwój osobisty to wchodzenie na szczyt swoich możliwości. Szczyt jednak ma określoną wysokość i to stwierdzenie sugeruje, że możemy do osiągnąć raz na zawsze (zdobyć). A przecież rozwój osobisty jest permanentnym procesem, wzrastaniem, drogą do doskonałości, poszukiwaniem oświecenia.

Przyjmuje się zatem, że rozwój osobisty to uzyskanie rozumienia świata poprzez autoświadomość – a więc zrozumienie tego co na zewnątrz poprzez to, co w środku. To szereg działań dzięki którym można rozwijać własne umiejętności oraz podejmować efektywne działania ukierunkowane na realizację pożądanych i korzystnych celów.

 

Można mówić o dwóch poziomach rozwoju osobistego.

Tym zawodowym, który będzie na przykład oznaczał pokonywanie kolejnych stopni kariery, nabywanie nowych umiejętności czy kompetencji zawodowych, realizowanie celów zawodowych postawionych przed nami, przełamywanie własnych ograniczeń, gotowość na zmianę i jej akceptacja.

W aspekcie osobistym będzie on oznaczał lepsze rozumienie siebie samego i otaczającego nas świata, skuteczne panowanie nad emocjami, uzyskanie pożądanej kondycji fizycznej, odpowiednie reagowanie na spotykające nas wydarzenia życiowe, efektywne radzenie sobie ze stresem, poprawę samooceny czy też na przykład skuteczne nauczenie się języka obcego.

 

Jaką drogą można podążać w rozwoju osobistym?

Wybór jest na prawdę szeroki. Będzie on na pewno uzależniony od celu, wyznawanych wartości, posiadanych priorytetów. Można wybrać różne formy aktywności rozwojowej. Od pewnego czasu wielką popularność zyskuje coaching. Popularne są różnego rodzaju szkolenia, czytanie inspirujących lektur, korzystanie z pomocy różnych przewodników duchowych czy też mentorów.

Coraz bardziej popularną drogą rozwoju staje się także udział w psychoterapii.

 

A cel?

Choć będzie on pewnie różnie określony, ale przeważnie będzie chodziło o poprawę efektywności podejmowanych działań, odniesienie sukcesu życiowego, rozwój charakteru, pożądanych cech osobowości oraz umiejętności, pokonanie mentalnych ograniczeń i co bardzo istotne – osiągnięcie samoświadomości.

 

Na drodze rozwoju osobistego nie można zapominać o tym, że rozwój powinien być harmonijny – zachowanie work-life balance. Przecież rozwijając się w pracy, bez dobrych relacji prywatnych – nie będziemy szczęśliwi.

A zatem zrównoważony, dobrze zaplanowany i permanentny rozwój.

A czym jest on dla Ciebie?