Dlaczego najbardziej wartościowi pracownicy odchodzą z organizacji?

Jeden z moich klientów podczas konsultacji dotyczącej programu rozwojowego dla jego organizacji oraz omawiania diagnozy potrzeb szkoleniowych zapytał o główne powody odejść z organizacji.

Fluktuacja pracowników jest procesem naturalnym, jednak w momencie kiedy zaczynają odchodzić najbardziej wartościowi pracownicy, stanowiący trzon organizacji – zagraża to jej dalszemu istnieniu. Jest to także drogi proces, gdyż zastąpienie wykwalifikowanego pracownika kosztuje, a także czasami może być po prostu niemożliwe.

niezadowolony

 

 

90% powodów odejść podawanych przez pracowników nie dotyczy finansów

Badania wykazują, że 90% powodów odejść podawanych przez pracowników nie dotyczy finansów. Jednym z ważniejszych powodów okazuje się rozczarowanie z zakresu obowiązków w stosunku do oczekiwań, czy tez złożonych obietnic. Pracodawcy starają się „złapać w sieć” najlepszych pracowników, nierzadko obiecując profity wynikające z pracy dla danej organizacji, o których wiedzą, iż są nierealne. Jeżeli zatrudniamy kogoś na stanowisku kierowniczym, wymagając od niego doświadczenia w zarządzaniu znacznym dużym zespołem pracowników, a potem okazuje się, iż pracownika zostaje kierownikiem własnego biurka – może to rodzić rozgoryczenie i poczucie oszustwa.

 

Podobny skutek rodzi brak informacji zwrotniej na temat wykonywanej pracy, który to jest wymieniany jako kolejny powód. Pracownik, który nie otrzymuje jasnych sygnałów co do oceny wykonywanej przez siebie pracy – nie tylko nie może korygować ewentualnych błędów, ale także traci do niej motywację. Odmianą tego jest permanentna krytyka wszelkich podejmowanych przez pracownika działań i nie oferowanie w zamian innych sposobów postępowania – „źle pracujesz, ale nie powiemy Ci, co znaczy pracować dobrze”.

 

Jako kolejny powód odejść z organizacji należy wymienić brak perspektyw rozwoju czy awansu. Jeżeli dla pracownika znaczącym jest zwiększanie swojej strefy wpływu oraz poczucia mocy sprawczej w organizacji – źle będzie się czuł, jeśli nie zostanie mu to zapewnione.

 

Stres oraz przeciążenie pracą to kolejne dwa powody odejść z organizacji. Można lubić swoją prace i dobrze ją wykonywać, ale należy pamiętać, iż stanowi ona wyłączenie jeden z wycinków naszego życia. Mądre organizacje dbają o zachowanie równowagi – „life – work balance”. Zadowolony pracownik, to pracownik spełniony w życiu – sama praca i sukcesy w niej osiągane nie wystarczą na dłuższa metę. Zachwianie równowagi, proporcji pomiędzy pracą a życiem prywatnym stanowi kolejny powód rezygnacji z pracy.

 

Brak przyjaznej atmosfery w pracy także należy uznać za ważny powód odejść. Atmosfera w pracy to sposób, w jaki pracownicy postrzegają aspekty pracy, które mają bezpośredni wpływ na ich odczuwanie środowiska, zespołu, czy tez całej organizacji.

 

Jako powód ostatni należy uznać brak zaufania do managementu. Jeżeli pracujemy w organizacji, w której szef wydaje sprzeczne ze sobą polecenia, czy też zmienia ustalenia w chwili po tym, jak zostały podjęte decyzje w danej sprawie – nie będziemy w niej pracować długo. Wyobraźmy sobie statek, który w ten sposób jest zarządzany przez kapitana – statek co prawda płynie, acz wielokrotnie zmieniane kierunki nie dają szansy na dopłynięcie do jakiegokolwiek portu.

 

Oczywiście katalog powodów odejść nie jest zamknięty. Zaś wskazane powody unaoczniają tylko, co można zrobić, aby powód odejścia nie leżał po stronie pracodawcy. Pominąłem także powód oczywisty zdawałoby się jakim jest brak satysfakcjonującego wynagrodzenia, brak jego wartościowania, czy też nie dostosowanie go do rosnących obowiązków.

 

 

***

update

Regularnie obserwuję różne organizacje za względu na obowiązki służbowe. Dlatego też postanowiłem zaktualizować ten post dodając do niego garść informacji zaczerpniętych z serwisu GoWork.pl. Otóż na podstawie analizy nadesłanych ankiet stwierdzono następujące powody odejść z organizacji:

  • wynagrodzenia (41,4% osób biorących udział w ankiecie),
  • brak uznania zasług (17,43%),
  • brak szans na wykorzystanie swoich umiejętności,
  • niejasna sytuacja finansowa firmy, niestabilność finansowa, umowy śmieciowe, nieregularne wypłaty, zwolnienia, zamrożenie podwyżek, brak poczucia bezpieczeństwa (11,84%),
  • zbyt wiele obowiązków,
  • relacje z przełożonym,
  • brak poczucia misji,
  • brak jasnego kierunku w jakim zmierza firma,
  • brak przestrzegania czasu pracy,
  • relacje z kolegami z pracy.

Warto, aby pracodawcy mieli świadomość tych powodów, a także aby podczas pożegnań pracowniczych przeprowadzali exit interview, tak aby poznać powody odejścia.