Dlaczego warto rozwijać kompetencje miękkie?

Kompetencje to wiedza, umiejętności, cechy osobowości, doświadczenie, postawy i zachowania w procesie pracy. Warto, aby odróżniać je od kwalifikacji – te zaś bowiem obejmują wiedzę i umiejętności (ewentualnie doświadczenie).
Kompetencje powszechnie dzieli się na miękkie i twarde.Kompetencje twarde to konkretne umiejętności i wiedza potrzebne do wykonywania pracy, które można potwierdzić dyplomem czy certyfikatem. Można też je udowodnić podczas udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, teście czy sesji assessment center. W takim rozumieniu możemy je utożsamiać właśnie z kwalifikacjami. Jako przykład kompetencji twardych, tak często oczekiwanych przez pracodawców można wskazać znajomość języków obcych oraz umiejętność obsługi komputera.

Kompetencje miękkie będą zatem związane z psychiką, cechami osobowości oraz umiejętnościami społecznymi. Możemy je podzielić na:

 • umiejętności osobiste (np. sprawne zarządzanie sobą i swoją pracą, zdolność do motywowania samego siebie),
 • umiejętności interpersonalne (np. komunikowanie się z ludźmi, przekonywanie ich do swoich racji, motywowanie, inspirowanie, zarządzanie zespołami).

Kompetencje miękkie mają takie samo – jak nie większe znaczenie jak twarde.Warto zacytować: „specjaliści bez kompetencji społecznych nie mają przed sobą przyszłości.” (W. Lanthaler, J. Zugmann).

Warto rozważyć poniższe.

Doradcy kariery powiadają, iż pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych.

Uważa się, iż wysokie kompetencje społeczne są wymagane od menedżerów, handlowców, właścicieli firm, którzy 80% czasu spędzają na komunikowaniu się ze współpracownikami, klientami i kontrahentami.

Posiadanie wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich zwiększa szansę na stabilność zatrudnienia i ciągłość kariery zawodowej w większym stopniu niż posiadanie tylko samych kwalifikacji merytorycznych.

Dla aspirujących na stanowiska kierownicze kompetencje miękkie jak na przykład umiejętność budowania zespołów, budowanie autorytetu czy odwaga kierownicza są kluczowe, żeby pełnić role przywódcze.

Wysoki poziom inteligencji ogólnej nie wystarcza, żeby osiągnąć sukces zawodowy – jak pokazują badania, osoby z wysoką inteligencją ogólną osiągają wybitne rezultaty, jeżeli posiadają również wysoki poziom inteligencji emocjonalnej.

O zdobyciu pracy często decyduje nawiązanie dobrego kontaktu z pracodawcą podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zależnie od rodzaju pracy oczekuje on często od kandydata umiejętności współpracy, zdolności do pracy w zespole oraz gotowości do kontaktów z innymi członkami zespołu.

Jakie kompetencje miękkie wskazują pracodawcy w ogłoszeniach rekrutacyjnych?

 •     komunikacja (werbalna i pisemna),
 •     uczciwość / rzetelność,
 •     umiejętność pracy w zespole,
 •     umiejętności interpersonalne,
 •     silna etyka pracy,
 •     motywacja / inicjatywa,
 •     elastyczność / umiejętność adaptacji do zmian,
 •     umiejętność analitycznego myślenia,
 •     umiejętność obsługi komputera,
 •     umiejętności organizacyjne,
 •     orientacja na szczegóły,
 •     umiejętności przywódcze,
 •     pewność sobie,
 •     przyjazna osobowość,
 •     kultura osobista, dobre maniery,
 •     takt,
 •     kreatywność,
 •     poczucie humoru,
 •     przedsiębiorczość.


A zatem dbajmy o harmonijny rozwój kompetencji miękkich 🙂