Jak dokonać autoanalizy kompetencji?

Wspomniałem już, jak ważna jest autoanaliza naszych kompetencji, szczególnie kiedy chcemy wejść na ścieżkę rozwoju osobistego. Dzięki niej jesteśmy w stanie ustalić punkt startowy czy wyjścia, a także łatwiej określić pożądany kierunek dalszego rozwoju.

swot

 

Pomoże nam w niej analiza SWOT.

Nazwa techniki pochodzi od czterech angielskich słów.

Technika SWOT polega na posegregowaniu informacji o samym sobie na cztery kategorie czynników strategicznych:

 • mocne strony (strengths),
 • słabe strony (weaknesses),
 • szanse (opportunities),
 • zagrożenia (threats).

 

Zróbmy zatem analizę w obszarze zawodowym.

Czynniki, które poddamy analizie możemy podzielić na cztery obszary:

swot personalne

Co będziemy analizowali w naszych mocnych stronach?

 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia (kwalifikacje),
 • kompetencje twarde,
 • kompetencje miękkie.

 

Przeciwwagę dla mocnych stron będą stanowiły nasze słabe strony, w który możemy uwzględnić:

 • brak doświadczenia zawodowego i praktyki,
 • brak celu zawodowego,
 • deficyt kompetencji twardych,
 • deficyt kompetencji miękkich,
 • brak umiejętności poszukiwania pracy,
 • negatywne cechy charakteru.

 

Analizie należy także poddać nasze otoczenie i uwzględnić szanse:

 • szanse na zatrudnienie, na przykład dzięki podniesieniu kwalifikacji,
 • region zamieszkania z niskimi poziomem bezrobocia, albo potrzebujący specjalistów z naszymi kompetencjami,
 • duża ilość pracodawców, którzy potrzebują pracowników z naszymi umiejętnościami,
 • dobrze rozbudowana siatka kontaktów.

 

Zidentyfikować także zagrożenia, do których mogą należeć:

 • wysoka konkurencja w danym zawodzie,
 • duża ilość na rynku specjalistów o podobnych kompetencjach,
 • konkurencja i lepiej przygotowani kandydaci do pracy,
 • brak firm potrzebujących specjalistów o tym profilu.

 

Są to oczywiście przykładowe czynniki. Ważnym jest, aby dokonać analizy wielowymiarowo, także odpowiedzieć sobie, w jaki sposób nasze mocne strony wzmacniają szanse, zaś osłabiają zagrożenia. Także w drugą stronę – w jaki sposób słabe strony redukują szanse, zaś wzmacniają zagrożenia.

Taka analiza staje się doskonałym punktem wyjścia przed podjęciem decyzji w zakresie dalszego rozwoju osobistego, zaś w tym wypadku zawodowego.