Jak dokonać odnowy i reintegracji zespołu?

Tak jak stwierdziłem w poprzednim poście, każdy zespół przeżywa kryzys wieku średniego, który może skutkować tym, że nie będzie skutecznym realizatorem celów biznesowych danej organizacji.

Warto tej dysfunkcji zapobiegać, gdyż wydaje się, że także w tym przypadku ludowa mądrość „łatwiej zapobiegać niż leczyć” ma zastosowanie.

zespół

Zauważono to już dawno w światowych korporacjach, gdzie co 3/4 lata dokonuje się zmian personalnych, choćby poprzez serię awansów poziomych. Zapobiega to rutynie pracowników, ale także daje szanse na tak zwane „nowe otwarcie”. Można zatem, w praktyce, od pierwszego dnia zacząć stosować wiedzę, zdobytą uprzednio. To zatem pierwszy sposób na odnowę zespołu – zmiana lidera.

Drugim będzie zmiana zakresu obowiązków. Członkowie zespołu pracując doskonalili swoje umiejętności i dlatego warto być może powierzyć im inny zakres obowiązku, na przykład związany z bardziej odpowiedzialnymi zadaniami. Niektórzy zasługują na awans, inni na przesunięcie. Skutecznym może okazać się także wspomniane przesunięcie poziome w organizacji.

Kolejnym antidotum na kryzys może być postawienie zespołowi nowych celów i zadań do realizacji. I nie chodzi o politykę opisaną w poprzednim poście, aby bezmyślnie podnosić plany sprzedaży, gdyż to dobrze w arkuszu kalkulacyjnym wygląda. Być może można zaproponować inne cele, których realizacja będzie motywująca dla członków zespołu, a które będą korzystne dla organizacji.

Możemy także pokusić się o wprowadzenie do zespołu nowych osób. Dopuszczenie „świeżej krwi” okazuje się być także dobrym sposobem na marazm. Zadbajmy jednak o to, aby nowe osoby nie zostały sprowadzone do średniej przez starych członków zespołu.

Wspomniane awansowanie powinno się wiązać z delegowaniem większej odpowiedzialności i decyzyjności, co także jest skutecznym środkiem przebudowy zespołu, która zakończy się sukcesem.

Warto także, aby pokusić o wspólne planowanie z zespołem zadań, miast narzucać plany z góry. Powinno się także konsultować z zespołem wszelkie decyzje, które jego dotyczą.

Katalog metod, które mogą zostać zastosowane nie jest zamknięty. Każda sytuacja jest inna, tak jak każdy zespół jest unikalny, gdyż ludzie którzy go tworzą są wyjątkowi.

Współczesna praktyka pokazuje, że bardzo dobrze w takiej sytuacji działają szkolenie z zakresu budowania zespołu oraz wyjazdy integracyjne. Warto je powierzyć profesjonalistom, gdyż ryzykujemy tutaj nie tylko utratę pieniędzy czy czasu – ale nade wszystko ryzykujemy zniechęcenie ludzi, których chcemy zmotywować do działania.