Jak sprawić, aby pracownicy lubili swoją pracę?

Znajomy i jednocześnie klient (średniej wielkości firma produkcyjna) zadał pytanie o znaczenie tak zwanej atmosfery w pracy. Stwierdził bowiem, że czas kryzysu – choć tylko w delikatnym stopniu dotknął jego organizację, wpłynął znacznie na morale załogi.

Zacznijmy zatem od tego, że tak zwana atmosfera w pracy to w sumie subiektywny obraz pracowników – ich postrzegania tych aspektów pracy, które mają największy wpływ na odczuwanie przez nich organizacji jako całości. Aby o nią zadbać trzeba pamiętać o wielu aspektach – ze względu na diagnozę tej organizacji – zwrócę uwagę na niektóre z nich.

do bloga

 

Dla efektywnej pracy, ale także i dla dobrej atmosfery potrzebna jest przejrzystość – pracownik musi mieć poczucie, musi wiedzieć czego się od niego oczekuje i rozumieć, że jego praca wiąże się z szerszymi celami i zadaniami organizacji, w której pracuje. Mówiąc brutalnie – musi czuć, że jest trybikiem w maszynie, ale ten trybik ma ważne znaczenie dla jej poprawnego funkcjonowania.

W polskich realiach zdarza się, że firma – niczym agencja wywiadu – nie udostępnia pracownikom podstawowych informacji na temat swojej strategii. Zamiast właściwego zarządzania informacją wewnętrzną, które jest elementem właściwej strategii HR, jest w nich stosowana wobec pracowników instrukcja hodowli pieczarki (pracowników jak pieczarki należy trzymać w ciemności, raz na jakiś czas podsypać nawozem, jak wystawią głowę – ukręcić).

Najgorzej jest w organizacjach kierowanych przez właścicieli (założycieli), którym nierzadko brakuje kompetencji zarządczych – a ich osobisty wzrost nie koresponduje ze wzrostem zarządzanej przez nich organizacji. Tacy szefowie są zawsze przed wszystkimi – nie poświęcają dość czasu, aby zakomunikować pracownikom cele i wskazać kierunki działań – nie uważają, iż jest to istotne.

Podczas dobrze przeprowadzonej rozmowy rozwojowej, która odbywa się wraz z oceną okresową (tam gdzie takie narzędzie jest stosowane) pracownik powinien dowiadywać się o swoim miejscu w firmie oraz o oczekiwaniach organizacji względem jego osoby.

Pamiętajmy, że szczególnie w polskich warunkach – gdzie uważa się, iż wpływ lidera na klimat organizacji jest znaczącą wyższy niż przeciętnie (pracownicy relacje z szefem umieszczają wysoko na liście priorytetów – należy zadbać o ich  odpowiednią edukację – ta inwestycja na pewno będzie opłacalną.

W tym dziele warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.