Jak zmiania się model kariery?

Rynek pracy nieustannie się zmienia i staje się coraz bardziej wymagający. Jest to szczególnie zauważalne w krajach o stosunkowo wysokim bezrobociu (rynek pracodawcy), gdzie to pracownik musi zawalczyć o dobre miejsce pracy. Globalne wpływy na lokalne gospodarki, światowe kryzysy i załamania, a także inne wpływy nieustannie kształtują rynek pracy.

Co zatem zmienia się w organizacjach?

kariera

 

Organizacje wprowadzają coraz większe wymagania w stosunku do pracowników

Mając szeroki wybór wśród potencjalnych kandydatów do pracy, organizacja może sobie pozwolić na wywindowanie wymagań. Może także pozyskać na dane stanowisko pracownika o wyższych kwalifikacjach niż są one niezbędne – skoro można pozyskać lepszego, dlaczego tego nie zrobić?

 

Ścieżki kariery są obecnie krótsze i mniej przewidywalne

Profesorowie zarządzania zastanawiają się, czy jest sens nauczać studentów planowania strategicznego, a więc takiego o perspektywie 5 lat i dłuższego horyzontu czasowego. Współcześnie tak szybko zmieniający się świat wymaga od organizacji szybkich reakcji – dlatego planowanie wieloetapowych ścieżek kariery staje się bardzo trudne.

 

Istnieje większa mobilność pracowników pomiędzy firmami

Co oczywiście ma swoje zalety i wady – i to w sensie organizacyjnym, jak i indywidualnym. Transfery wartościowych pracowników mogą pomieszać szyki w planach organizacji. Dlatego tak ważnym staje się dbanie o talenty.

 

Talenty w firmie są identyfikowane na bardzo wczesnym etapie, wynikiem czego jest szybszy awans

Dlatego też pracodawcy starają się związać ze sobą talenty – najcenniejszy element kapitału ludzkiego organizacji. Poprzez szybki awans czynią pracowników współodpowiedzialnymi za losy firmy.

 

Istnieje większa niepewność dotycząca utrzymania swojego miejsca pracy

Jeśli niepewność dotyczy wszystkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, tym bardziej będzie dotyczyła miejsc pracy.

 

A zatem:

  • kariera w jednej organizacji zostaje zastąpiona karierą w wielu organizacjach, także działających w różnych branżach,
  • systematyczne awanse zastępowane są przez alternatywne ścieżek kariery,
  • formalna edukacja z pewnym etapem końcowym jest wypierana przez konieczność permanentnego kształcenia,
  • decyzja za rozwój podejmowana gdzieś poza zainteresowanym zostaje zastąpiona świadomą odpowiedzialnością za własny rozwój,
  • bezpieczeństwo pracy kojarzone z umowami bezterminowymi jest wypierane przez brak bezpieczeństwa pracy, ale za to z szerszymi możliwościami zatrudnienia .

 

Dlatego warto rozważyć i zadbać o rozwój kompetencji miękkich, gdyż:

  • tylko Tobie tak bardzo zależy na własnej karierze – bo komu innemu będzie na tym zależeć na tej inwestycji,
  • masz większe szanse na osiągnięcie sukcesu,
  • budujesz swoją przewagę konkurencyjną,
  • no i dbasz o swój rozwój osobisty.