Jaka jest kultura organizacyjna Twojej firmy?

Charles Handy dokonał podziału organizacji na cztery rodzaje ze względu na kulturę zarządzania, która w nich panuje. Warto zapoznać się z tymi typami, gdyż odpowiednie rozpoznanie pomoże nam efektywniej funkcjonować w organizacji. Nie ważne przy tym czy jesteś pracownikiem tej organizacji czy też jej kooperantem – aby osiągnąć sukces w relacjach winno się przeprowadzić odpowiednie rozpoznanie.

kultura

Kultura klubowa

Pierwszą wyróżnioną jest kultura klubowa. Za jej ikonę można Zeusa. Firma przypomina sieć pająka-właściciela. Firma jest zarządzana przeważnie jednoosobowo, ewentualnie przez bardzo wąskie grono. Jest do zastosowania praktycznie tylko w małych organizacjach, np. firmach rodzinnych.

Decyzje w takiej organizacji są podejmowane w większości przypadków szybko, niemniej gdy zabraknie głównego decydenta firmie grozi paraliż decyzyjny.

Jeśli wyznajesz ten rodzaj kultury jesteś albo urodzonym podwładnym, który potrzebuje szefa wyznaczającego zadania, albo też urodzonym przedsiębiorcą i sam lubisz wypełniać rolę dominującego przywódcy.

 

Kultura ról

Drugi rodzaj organizacji ma kulturę ról .Za ikonę tutaj może posłużyć świątynia Apolla. Takie organizacje mają ściśle określone struktury – są podzielone na oddziały, departamenty, zakłady. Każdy z członków takiej organizacji zna i wypełnia swoją rolę, kieruję się przy tym akceptowanymi regułami postępowania.

Jeśli odpowiada Ci ten rodzaj kultury prawdopodobnie będziesz czuł się najlepiej jako trybik jakiejś dużej organizacji.

 

Kultura zadaniowa

Kolejną wyróżnioną jest kultura zadaniowa, której symbolem może być Atena. Ludzie tworzą zespoły zadaniowe do rozwiązania konkretnego problemu, swoiste „drużyny pierścienia”. Po rozwiązania problemu czy zakończeniu zadania wchodzą w skład kolejnych zespołów.

Preferowanie tego rodzaju kultury oznacza, że najlepiej czuć będziesz się w zdecentralizowanych organizacjach, albo pracując na swój własny rachunek.

 

Kultura indywidualistów

Ostatnim wyróżnionym rodzajem jest kultura indywidualistów. Jako symbol został wybrany Dionizos. Członkowie organizacji pracują raczej w pojedynkę na swój własny rachunek.

Jeśli Ci to odpowiada prawdopodobnie wykonujesz wolny zawód.

 

Działając w naszych polskich realiach warto się także przyjrzeć badaniom profesora Janusza Hryniewicza, który dominująca w Polsce kulturę określił jako folwarczną. W tym modelu szef jak dziedzic na folwarku sprawuje niepodzielnie władzę, zaś rolą podwładnego jest słuchać i wykonywać zadania. Więcej przeczytasz tutaj.