Jakich kompetencji oczekujemy od współczesnych przywódców?

Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie cechy są kluczowe dla przywódcy w odniesieniu sukcesów?

Badania pokazują są są to:

  • uczciwość,
  • kompetencje,
  • świadomość celów,
  • umiejętność motywowania.

lider

 

Ludzie oceniają swojego lidera obserwując jego działania – podejmowane decyzje oraz prezentowane zachowania.

Uczciwy lider to taki, który postępuje zgodnie z tym, co deklaruję. A więc uczciwość polegać będzie na pewnej spójności deklaracji i działań. Ludzie chcą, aby ich liderem był ktoś, komu można zaufać i kto darzy ich zaufaniem.

Podobnie jest z drugą cechą – ludzie chcą, aby osoba która nimi kieruje wiedziała, co robi, aby była kompetentna w swoich działaniach. Powinna także umiejętnie wykorzystywać kompetencje swoich pracowników. Podwładni będą także zwracali uwagę na pozycję swojego szefa w organizacji oraz jego status ekonomicznych.

Przywódca powinien mieć także świadomość celów. Jest to szczególnie istotne, gdyż podwładni chcieliby mieć poczucie, że ich praca ma sens, że jest częścią zaplanowanego działania. Oczekują więc od lidera, iż zna drogę do realizacji celu i potrafią ich nią poprowadzić.

Umiejętność motywowania dopełnią tą listę, której nie powinniśmy uważać za zamkniętą. Pracownicy oczekują, że ich lider będzie entuzjastyczny, energiczny i pozytywnie nastawiony. Będzie także potrafił przekazywać swoją wizję podwładnym.

Pracownicy, którzy są kierowani przez liderów posiadających wspomniane cechy pracują lepiej, wyrażają większe zadowolenie z pracy i znacznie rzadziej z niej odchodzą. Konsekwencją tego jest także skuteczniejsze osiąganie stawianych celów. Cechy te także dają liderowi kredyt zaufania, które jest podstawą skutecznego zarządzania naszych czasów.