Jakie są fundamenty nowoczesnego przywództwa?

Aby jakakolwiek organizacja mogła istnieć w dłuższym okresie czasu – musi być zbudowana na solidnych fundamentach. Nie bez powodu uznaje się, że kluczowym zasobem organizacji – tym, który decyduje o przewadze konkurencyjnej – a w konsekwencji o sukcesie – są ludzie. Ludzie są najcenniejszym kapitałem nowoczesnej organizacji, która zmierza do sukcesu.

Każdy zasób można jednak zmarnować. W wypadku kapitału ludzkiego istotnym jest, aby liderzy organizacji posiadali kompetencje przywódcze i kierownicze kompetencje.

lider

Większość z nas zgodzi się zapewne, że aby być dobrym inżynierem, lekarzem, prawnikiem, jakimkolwiek specjalistą – należy posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne, przeważnie w formie właściwego i starannego wykształcenia.

Niezbędne jest także doświadczenie, a to może zapewnić tylko długoletnia praktyka.

Nie wiedzieć dlaczego, nie wszystkie organizacje traktują zawód menadżera w podobny sposób, zaś stanowiska kierownicze są powierzane osobom, które nie są do nich w żaden sposób przygotowane.

Kluczową kompetencją menedżerską, bez której nie ma mowy o odniesieniu sukcesu w jakiejkolwiek organizacji, jest umiejętność przewodzenia ludziom, umiejętność bycia liderem.

Wyłączyć z tej zasady możemy wszelkiej maści urzędy, w której autorytet formalny szefa i jego władza są wystarczające, aby „gonić” ludzi do pracy.

Możemy zatem wskazać fundamentalne zasady kierowania ludźmi.

Będą to:

Uczyń ludzi osią swojej organizacji

Twoim zadaniem jako lidera będzie sprawienie, aby Twoi ludzi w pracy poczuli się jak „u siebie”.  Aby tego dokonać należy dostosować organizację do potrzeb oraz możliwości pracowników. Stwórz im warunki, które będą promowały pełne zaangażowanie w sprawy firmy. Często pytaj o zdanie w ważnych dla organizacji sprawach, uważnie słuchaj, wyciągaj wnioski i wprowadzaj je w życie. Pozwól także realizować oryginalne pomysły oraz zachęcaj do pracy zespołowej.

 

Kieruj się zasadami, które głosisz

Bądź uczciwy – te same zasady stosuj w stosunku do siebie, jak i swoich pracowników. Bądź przykładem do naśladowania. Pamiętaj, iż jesteś obserwowany – zatem „żyj tak, jak nauczasz”. Dając przykład z utrzymaniem dyscypliny – wzmacniasz w ludziach poczucie odpowiedzialności. Bądź szczery, nie udawaj – Twoi współpracownicy są uczuleni na nieszczerość.

 

Okazuj ludziom szacunek

I pomóż uwierzyć w samych siebie. Buduj sukces swojej organizacji na mocnych stronach współpracowników. Nagradzaj inicjatywę, toleruj niepowodzenia. Postępuj zgodnie z zasadą – „miękki dla ludzi, twardy dla problemu”, a nie odwrotnie. Często rozmawiaj z ludźmi, proś zamiast rozkazywać. Pamiętaj, aby podziękować za wykonaną pracę. Dostrzegaj oraz podkreślaj indywidualne zasługi pracowników. Sukcesy celebruj wspólnie. No i najważniejsze – uczciwie wynagradzaj.

 

Nie bój się kontrolować i oceniać

Dzięki temu będziesz wiedział, jak są wykonywane zadania oraz czy nie jest potrzebne jakiekolwiek wsparcie. Interesując się ich pracą, okazujesz szacunek dla tego, co robią. Występuje tu reakcja zwrotna – ludzie będą szanowali pracę, którą o Ty będziesz szanował.

 

Zapewniaj ludziom wsparcie, jakiego potrzebują

Dobrze, abyś stwarzał ludziom najlepsze warunki do pracy. Daj im poczucie bezpieczeństwa, udostępniaj niezbędne narzędzie. Wymagaj jednak samodzielności i przekazuj odpowiednie uprawnienia. Dawaj szansę rozwoju, choćby zapewniając odpowiednie szkolenia. Pozwól uczyć się na swoich błędach.

 

Bądź coraz lepszy

Nie zapominaj o własnym rozwoju – bądź coraz bardziej kompetentny każdego dnia, nie ukrywaj swoich słabości. Pokazuj mocne strony. Staraj się wszystko wokoło upraszczać. Ucz się od innych i staraj się być zawsze o krok przed swoimi ludźmi.

 

Te 6 zasad nie zapewnia sukcesu, ale wskazuje drogę jaką powinien podążać nowoczesny lider, których dba o swoją organizacje, dbając o jej najcenniejszy kapitał – ludzi.

Wykorzystano: R. Bokacki, Leadership Tool Box. Ludzki kontekst przywództwa, Warszawa 2009.