Niekonsekwencja w wyborze kariery?

Czasami podczas procesu rekrutacji można usłyszeć od osoby rekrutującej stwierdzenie: twoja ścieżka kariery wskazuje na brak konsekwencji albo twoją karierą kieruje chaos. Stwierdzenia takie mogą sugerować brak przygotowania rekrutera do wykonywania przez niego swojej pracy.

Dlaczego?

kariera

Kariera

Jak słusznie zauważa Bożena Wojtasik termin kariera ciągle ewoluuje. Można powiedzieć, że przeszedł do tej pory przez trzy stadia:
  • kariera liniowa – rozumiana jako działania zawodowe w ramach wybranego zawodu, przeważnie wykonywanego przez całe życie,
  • kariera jako sekwencja ról społecznych – zatem rozwój i nabywanie kompetencji zarówno w obszarze zawodowym, jak i pozazawodowym,
  • kariera jako mozaika epizodów życia – rozumiana jako refleksyjnie konstruowana i rekonstruowania biografia.

 

Współcześnie wskazuje się na różne teorie dotyczące karier.

Dość wymienić:

  • kariera jako sekwencja ról i zadań zawodowych oraz pozazawodowych (D. Super),
  • kariera jako mozaika (B. Wojtasik),
  • kariera inteligentna (m. in. R. DeFillippi),
  • kariera bez granic (m. in. D. M. Rousseau),
  • kariera proteuszowa (D. t. Hall),
  • kariera kalejdoskopowa (m. in. L. A. Maniero).

 

Szczęśliwe zbiegi okoliczności

Dla mnie jednak najciekawszą z poznanych jest koncepcja szczęśliwych zbiegów okoliczności Johna Krumboltza. Zakłada ona, że szczęście nie jest wypadkiem. Będąc otwartym na nieplanowane zdarzenia jakie mają miejsce w naszym życiu, tworząc je i przekształcając – zwiększamy możliwości rozwoju naszej kariery.

Krumboltz uważa, że w zmieniającym się i nieprzewidywalnym świecie obawa i niepokój o przyszłość jest normalnym uczuciem. Planowanie, czy bardziej konstruowanie kariery jest procesem całożyciowym, który wymaga od nas podejmowania niezliczonych decyzji w odpowiedzi na niespodziewane wydarzenia.

Jeśli zatem będziemy otwarci na rzeczywistość oraz na uczenie się możemy kreować przypadkowe, niezaplanowane zdarzenia i czerpać korzyści z ich pojawienia się w naszym życiu, włączając je w konstrukcje naszej kariery.

Takie podejście rodzi konsekwencje zarówno w pracy doradców kariery, doradców zawodowych, ale przede wszystkim osób decydujących o rekrutacji. Szczególnie ci ostatni muszą zaakceptować, że coraz mniej kandydatów do pracy będzie posiadało „liniową” ścieżkę zatrudnienia. I nie będzie to oznaczało brak konsekwencji, ale raczej umiejętność adaptacyjną do współczesnego rynku pracy.