O co trzeba zadbać, aby coaching był skuteczny?

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań można uznać coaching za jedną z najbardziej efektywnych metod rozwoju osobistego oraz zawodowego.

·       

 

Aby jednak był on skutecznym narzędziem musi zostać spełnionych szereg zasad. Chciałbym skoncentrować się na czterech z nich, choć oczywiście ich katalog nigdy nie będzie zamknięty, a praktycy coachingu oraz klienci będą dopisywali kolejne.

Coaching zatem powinien cechować się interaktywnością. Ponieważ jest on procesem opartym na komunikacji, dla swojej skuteczności musi opierać się na swobodnym przekazie informacji oraz na umiejętności udzielania informacji zwrotnej. Dobry coach jest dobrym słuchaczem i proaktywnie reaguje na to, co usłyszał od swojego klienta – od tego też będzie zależał sposób prowadzenia sesji.

Proces coachingowy musi opierać się na współpracy, w którą jest zaangażowana para coach – klient. Oczywiście, w zależności od potrzeb inne osoby mogą być zaangażowane w proces. Przy coachingu zdrowia może być to na przykład lekarz czy dietetyk; zaś przy coaching sportowym trener czy fizjolog. Warto do procesu coachingowego zaprosić wszystkich interesariuszy, którym zależny na pozytywnym efekcie coachingu.

Jeśli mówimy o procesie, to zakładamy jego ciągłość. A zatem coaching nie odbywa się tylko na sesji, ale także podczas pracy samodzielnej klienta. Może on więc zatem otrzymywać „zadania domowe”, nad którymi będzie procował samodzielnie, zaś ich wynikami podzieli się z coachem.

Proces coachingowy powinien być zindywidualizowany. Choć oczywiście istnieją różnego rodzaju standardy (np. ICF) czy modele (np. GROW) to podmiotem coachingu jest klient. To właśnie dla niego proces powinien być „skrojony na miarę”.

Tak jak zasygnalizowałem – tych zasad jest więcej i na pewno będą się różnić w zależności od praktyka coachingu.

A jakie zasady coachingu dla Ciebie są kluczowe?
Z chęcią poznam Twoją opinię 🙂