Zalety i wady rekrutacji zewnętrznej

Rekrutacja zewnętrzna to proces poszukiwania pracownika na dane stanowisko poza zasobami kadrowymi organizacji. Tak jak wewnętrzna, ma swoje wady i zalety.

rekrutacja

 

Zalety rekrutacji zewnętrznej

 • wybór z większej liczby kandydatów, którzy są dostępni na rynku pracy,
 • większe prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego pracownika, gdyż poszukujemy takiego, który najbardziej pasuje do profilu kompetencyjnego,
 • możliwość pozyskania pracowników o nowych kwalifikacjach i kompetencjach, których nie posiadają osoby już zatrudnione,
 • możliwość pozyskania najwyższej klasy specjalistów,
 • w przypadku kadr o kwalifikacjach specjalistycznych (czy menedżerskich), zatrudnienie pracownika z zewnątrz bywa łatwiejsze i często tańsze – możemy bowiem pozyskać „gotowego” pracownika miast kształcić naszego,
 • niższe koszty szkolenia nowego pracownika, gdyż pozyskujemy wykwalifikowanego,
 • wejście do organizacji ludzi pochodzących z innych środowisk, tym samym jej ubogacenie,
 • możliwość zwiększenia potencjału zasobów ludzkich organizacji,
 • pracownicy z zewnątrz, mogą wnieść do organizacji nową wiedzę, nowe zachowania zawodowe, nowe umiejętności techniczne itp.,
 • możliwość korzystania z doświadczenia kandydata nabytego w innych organizacjach, np. konkurencyjnych względem naszej,
 • możliwość pozyskania ludzi o nowym podejściu do problemów, otwartych na zmiany,
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa powielania błędów popełnianych przez „starą” kadrę,
 • zmniejszenie problemów związanych z autorytetem (zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych),
 • często korzystna z punktu widzenia stosunków międzyludzkich,
 • zwiększenie podatności organizacji na zmiany,
 • organizacja komunikuje rynkowi, że jest organizacją, która dynamicznie rozwija się i której potrzeby rekrutacyjne rosną,
 • zatrudnianie według rzeczywistych potrzeb, a nie po to, by komuś „dać posadę”.

 

Wady

 • znacznie wyższe koszty procesu rekrutacji,
 • większa trudność i czasochłonność weryfikacji kompetencji kandydatów,
 • dłuższy czas obsady stanowiska,
 • większe ryzyko popełnienia błędu w doborze pracownika,
 • trudniejsza i dłuższa adaptacja społeczno-zawodowa,
 • konieczność poświęcania czasu i zaangażowania grupy osób związane z adaptacją nowego pracownika, koniecznością wprowadzenia na stanowisko, wdrożeniem do zadań,
 • większa trudność w dopasowaniu się do struktur formalnych i nieformalnych,
 • dłuższy okres wdrażania się do nowych zadań,
 • nieznajomość organizacji może mieć wpływ na niższą skuteczność i efektywność pracy, może być przyczyną pomyłek i błędów,
 • większe ryzyko odejścia nowo zatrudnionych, gdy okaże się, że jest to nietrafiona decyzja,
 • mogą wystąpić negatywne skutki dla klimatu w organizacji,
 • konieczność socjalizacji nowych pracowników,
 • zagrożenie spadkiem motywacji pracowników już zatrudnionych,
 • utrudnienie dla polityki awansowania i rozwoju osób już zatrudnionych,
 • konieczność podwyższenia płac w celu przyciągnięcia najlepszych,
 • możliwość wystąpienia zjawiska „komety kadrowej”.