Rozwój osobisty – co to za “potwór”?

Nauczono mnie, iż jeżeli na trafię na coś wartościowego, na coś co mi przyniesie korzyści, na coś co zasługuje na brawa – to trzeba to dalej polecać. Do takich pozycji książkowych dla mnie należy książka Rafała Żaka pod tytułem “Rozwój osobisty. Potrzeba, presja czy uzależnienie”.

Ponieważ sam autor w jednym z rozdziałów przestawia metodę oceny literatury rozwojowej – to korzystając niej – przedstawię krótką analizę książki.

Książka posiada atrakcyjną, choć prostą szatę graficzną. Jasny układ graficzny jest utrzymywany także na jej stronicach. Trafiła ona do mnie z polecenia na jednej z branżowych grup z Facebook’a – miała tam niezłe opinie. Czymś niezwykle wartościowym jest, iż autor systematycznie odsyła czytelnika do innych wartościowych pozycji – a to oznacza, iż jeżeli dany temat okazuje się być interesującym zgłębienia, wiadomo gdzie go odnaleźć.  Książka została wydana przez dobre wydawnictwo (MT Biznes) – wszystkie ich książki, które do tej pory przeczytałem, miały dla mnie wielką wartość. Pozycja jest pozbawiona wszelkiego patosy, zaś temat przedstawiony obiektywnie i krytycznie. Nie znałem autora wcześniej, niemniej zaciekawił mnie i będę szukał innych jego dzieł. Książka posiada czytelny spis treści, który koresponduje z jej tytułem – kolejne rozdziały “rozprawiają” się z poszczególnymi aspektami rozwoju osobistego. Książka posiada bibliografię – nie jest ona zbyt bogata, ale pozwoli czytelnikowi z łatwością trafić na interesującego go pozycje, zarówno polsko- jaki i angielskojęzyczne. Myśl główna książki to rozwój osobisty – i autor przez kolejne jej stronice trzyma się jej prowadząc do zgłębienia tematu.

A teraz po mojemu 🙂
Ponieważ zajmuję się rozwojem osobistym często moi rozmówcy zadają pytanie, a co to jest takiego. Ponieważ pojęcie to stało się dość pojemny workiem, autor pokusił się o przedstawienie swojej definicji, do której także chciałbym się przychylić. Otóż, rozwój osobisty to wszelkie indywidualne działania mające na celu zdobycie cech, umiejętności i postaw zwiększających możliwości każdego z nas jako jednostki. Działania te służą poprawie funkcjonowania człowieka w różnych obszarach jego życia, czyli m. in. w wymiarze zawodowym, interpersonalnym, emocjonalnym czy poznawczym  (s. 19).

Książka podzielona jest na interesujące działy:
– rozwój i rozwijanie się,
– ścieżki i metody rozwoju,
– czy to jeszcze rozwój osobisty,
– instrukcja obsługi rozwoju osobistego,
– nauka.
Każdy zaś z działów podzielony jest na rozdziały poświęcone interesującym kwestiom.

Dla kogo jest ta książka? Odpowiedź wydaje się oczywista – dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym, ale ja jeszcze jako lekturę obowiązkową zaleciłbym ją dwóm grupom: trenerom umiejętności miękkich oraz osobom korzystającym z ich szkoleń. Tym pierwszym, aby mogli krytycznie spojrzeć na siebie; tym drugim, aby umieli odpowiedzieć sobie na pytanie – czy warto.

Kończąc – po prostu polecam książkę Rafała Żaka.