Statut Nowego Millenium

Nasz świat robi się coraz bardziej skomplikowany, zmiany zaś coraz szybsze – dlatego – tak jak przed wiekami – tak i teraz poszukujemy przewodników. P. Coelho pomaga odnajdywać drogę. Swego czasu opublikował Statut Nowego Millenium, który zamieszczam poniżej.

1. Każdy człowiek jest inny. I powinien robić wszystko, by takim pozostać.
2. Człowiek może wybrać dwie formy działania: akcję i kontemplację. Obie prowadzą do tego samego celu.
3. Człowiek ma dwie właściwości: siłę i talent. Siła pozwala mu iść na spotkanie losu, talent każe mu dzielić się z innymi ludźmi tym, co ma w sobie najlepszego.
4. Człowiekowi został dany ważny przywilej: możliwość wyboru. Kto nie korzysta z tego przywileju, zamienia go w zło i pozwala innym wybierać za siebie.
5. Każdy ma prawo do dwóch darów: trafiania do celu i błądzenia. W drugim przypadku zawsze znajdzie się ktoś mądry, kto sprowadzi nas na właściwą drogę.
6. Każdy człowiek ma własną orientację seksualną i prawo, by bez poczucia winy ją realizować, o ile nie zmusza innych, aby mu w tym towarzyszyli.
7. Każdy ma do wypełnienia swoją osobistą historię, która jest powodem jego pojawienia się na tym świecie. Ta historia objawia się przez radość spełniania własnego zadania.

Zastrzeżenie: można na jakiś czas porzucić realizowanie swej historii, o ile się o niej nie zapomni i wróci do niej, gdy tylko to będzie możliwe.

8. Każdy mężczyzna ma w sobie element żeński, a każda kobieta element męski. Trzeba wykorzystywać wewnętrzną dyscyplinę z intuicją, a intuicji używać z obiektywizmem.
9. Każdy człowiek powinien posługiwać się dwoma językami: językiem społecznym i językiem znaków. Pierwszy służy do komunikowania się z innymi. Drugi pozwala zrozumieć przesłanie Boga.
10. Każdy ma prawo szukać szczęścia, a przez szczęście rozumiemy to, co przynosi mu zadowolenie, niekoniecznie to, co zadowala innych.
11. Każdy powinien w sobie podtrzymywać święty płomień szaleństwa. I postępować jak osoba normalna.
12. Za poważne naruszenie zasad uważa się następujące zachowania: brak szacunku dla praw drugiego człowieka, poddanie się strachowi, dręczenie siebie poczuciem winy, przekonanie, że nie zasługujemy na dobro lub zło, które nas w życiu spotyka, tchórzostwo.

Zastrzeżenie pierwsze: kochajmy przyjaciół, lecz nie wchodźmy z nimi w układy. Znaleźli się na lepszej drodze, byśmy mogli wypróbować nasz miecz. Zasługują na szacunek i walkę.

Zastrzeżenie drugie: Wybierajmy sobie nieprzyjaciół.

13. Wszystkie religie prowadzą do tego samego Boga i wszystkie należy szanować.

Zastrzeżenie: Człowiek, który decyduje się na daną religię, wybiera także sposób zbiorowej adoracji i uczestnictwa w misterium. Jednak tylko on jest odpowiedzialny za swoje czyny w życiu i nie może zrzucać na religię odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

14. Niniejszym ogłasza się upadek muru między sacrum i profanum. Od tej chwili wszystko staje się sacrum.
15. To, co dzieje się w teraźniejszości, jest formą zadośćuczynienia przeszłości oraz determinuje przyszłość.
16. Unieważnia się wszelkie postanowienia niezgodne z powyższym.