Szkolenie niejedno ma imię

Już Galileusz uważał, że innych nie można niczego nauczyć, możemy tylko pomóc odkryć wiedzę. Szkolenia są jednym z najważniejszych procesów zachodzących w organizacji i jako takie zasługują na najwyższą uwagę. Ponieważ szkolenia nie są najtańszym rozwiązaniem, warto przeanalizować czy jest to najlepsza metoda rozwiązywania problemów czy pokonywania aktualnych wyzwań.

Planowanie szkoleń powinniśmy zacząć od rozpoznania, które odpowie jakie sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności są odpowiednie dla pracowników.

Kolejnym krokiem jest dopasowanie właściwych metod.

Przyjrzyjmy się poniższemu modelowi.

schemat

Rozpoczynając analizę należy ocenić wszystkich pracowników podług dwóch skal – motywacji i umiejętności. Uzyskujemy wtedy cztery podstawowe grupy:

A – to grupa najlepszych pracowników, przeważnie osiągających najlepsze efekty – osoby te są zarówno zmotywowane do pracy jak i posiadają niezbędne umiejętności. Wydaje się, iż najsensowniejszym rozwiązaniem będzie, aby nie przeszkadzać im w pracy, ewentualnie zapewnić coaching oraz szkolenia dla liderów.

B – druga grupa to pracownicy o wysokim poziomie umiejętności, z niskim poziomem motywacji. Wydaje się sensowym, aby zapewnić tym pracownik coaching oraz szkolenia motywacyjne.

C – trzecia grupa to pracownicy o wysokim poziomie motywacji, acz nie posiadający odpowiedniego poziomu umiejętności. Takiej grupie najlepiej zapewnić szkolenia rozwijające odpowiednie umiejętności, korzystne dla danej organizacji.

D – ostatnia grupa, to osoby które nie tylko nie posiadają umiejętności, ale także ich poziom motywacji jest niski. Warto zastanowić się nad sensem dalszej współpracy. Być może w innych organizacjach będą lepiej dopasowani.