Urodziłeś się, żeby być szczęśliwym

1. Nie daj się zagłuszać hałasom zewnętrznym, lecz przede wszystkim broń swej wewnętrznej ciszy, gdyż tylko w niej potrafisz odnaleźć siebie otwierając się jednocześnie na drugiego człowieka. A nie zapominaj, że bez tego „drugiego” po prostu żyć nie możesz, bo to, co masz, masz dla niego, a to, czego ci brak, od niego właśnie dostaniesz. Nie próbuj jednak tylko brać ani tylko dawać.

2. Najpierw naucz się przyjmować, bo dopiero wówczas nauczysz się dawać.

3. Prawdę swoją głoś spokojnie i jasno, słuchaj jednak także tego, co mówią inni, nawet ci, którzy wydają się głupi i niemądrzy. Oni również mają nieraz coś pożytecznego do powiedzenia.

4. Nie wpadaj w rozpacz widząc zło panujące na świecie. Zło jest hałaśliwe i uprawia głośną propagandę. Dobro jest natomiast ciche, często niewidoczne, lecz nieporównanie od zła potężniejsze. I ono też ostatecznie zwycięży.

5. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bo chociaż starzejąc się wiele tracisz, przyjrzyj się uważnie, a spostrzeżesz, że naprawdę zyskujesz jeszcze więcej.

6. Nie martw się o przyszłość, bo nigdy jej nie przewidzisz.

7. Zachowuj zdrową dyscyplinę, lecz umiej być łagodnym dla siebie.

8. Nie rozpamiętuj popełnionych błędów, lecz ciesz się, że wiele z nich możesz jeszcze naprawić.

9. Bądź w pokoju z Bogiem, bez względu na to, czy uważasz się za człowieka wierzącego, czy niewierzącego. Jeśli nie wierzysz, to może to, co odrzucasz, jest rzeczywiście Jego fałszywym, lecz bynajmniej nie jedynym obrazem.

10. Bądź w pokoju z samym sobą, bo wtedy zdołasz zachować pokój także z innymi.

11. Pamiętaj, że urodziłeś się, żeby być szczęśliwym, i że szczęście to w znacznej mierze od ciebie samego zależy.

źródło