W jakich szkoleniach kompetencji miękkich warto wziąć udział?

Odpowiadając na to pytanie chciałby się rzecz – we wszystkich, na jakie możesz sobie pozwolić. Należy jednak pamiętać, że najcenniejszym co mamy jest czas. Szkoda go poświęcać na kiepskie szkolenia, które nie są prowadzone przez fachowców, czy też nie są prowadzone w sposób dla nas odpowiedni. Zatem warto zrobić „wywiad” o danym ośrodku szkoleniowym oraz o osobie prowadzącego zajęcia.

Jaką tematyką z zakresu kompetencji miękkich warto się zainteresować?

To moja subiektywna lista.

szkolenie

 

Komunikacja interpersonalna

Jedną z najważniejszych kompetencji miękkich jest umiejętność komunikowania się z innymi w różnych życiowych aspektach. A więc komunikacja w życiu zawodowym – ze współpracownikami, kolegami, przełożonymi, podwładnymi oraz klientami; oraz prywatnym – z partnerem, znajomymi, przyjaciółmi, dziećmi. Oba aspekty są tak samo ważne ze względu na zachowanie koniecznej równowagi „work-life”, która wydaje się być jednym z fundamentów sukcesu.

Zatem trzeba nauczyć się tak przekazywać komunikat, aby zostać właściwie zrozumianym pamiętając, iż odpowiedzialność za zrozumienie komunikatu spoczywa w większym stopniu na nadawcy. Musimy się także nauczyć przekazywać informacje trudne – jak na przykład naganę czy zwolnienie podwładnemu, udzielać feedbacku w pracy i w domu. Ważną umiejętnością wydaje się także umiejętność poradzenia sobie z konfliktem czy jak pokonać komunikacyjne bariery.

Dobry trening komunikacji interpresonalnej powinien obejmować swoim zakresem wiedzę z zakresu języka ciała, umiejętności oraz aktywnego słuchania.

 

Trening asertywności

Udział w treningu asertywności umożliwi Ci skuteczniejsze realizowanie swoich potrzeb i interesów. Zwiększysz pewność siebie i wiarę we własne siły. Będziesz lepiej radził sobie z agresją i manipulacją ze strony innych. Dowiesz się, jak radzić sobie z negatywnymi ocenami, jak mówić „nie” oraz jak przyjmować i wyrażać konstruktywną krytykę.

Trening asertywności jest niezbędny dla osób, które planują pracować na stanowiskach, gdzie wymagany jest ciągły kontakt z drugim człowiekiem.

 

Networking czyli budowanie sieci relacji

Umiejętność budowanie sieci kontaktów to jedna z najcenniejszych umiejętności we współczesnym świecie. Wszędzie tam, gdzie liczą się kontakty… a więc wszędzie ta umiejętność jest wysoce potrzebna i pomocna.

Nad wzięciem udziału w tym szkoleniu powinny zastanowić się osoby nieśmiałe, które nauczą się przełamywać „pierwsze lody”.

Powinno ono obejmować naukę umiejętności budowania zaufania, prowadzenia efektywnej rozmowy, zadawania pytań czy budowania raportu.

 

Zarządzanie stresem

Stres jest wiernym towarzyszem podczas całego naszego życia. Dlatego tak ważnym jest, aby nauczyć jak sobie z nim radzić. Wydaje się, że we współczesnych czasach opanowanie jest cenione. Wystarczy pobieżna analiza ogłoszeń o pracę – w większości znajdziemy „umiejętność radzenia sobie ze stresem” czy „umiejętność pracy pod presją”.

Podczas szkolenia poznasz mechanizmy reakcji na sytuację stresową, jak potencjalnie mogą na ciebie zadziałać, że stres nie zawsze jest uświadomiony. Dzięki udziałowi w takim szkoleniu dowiesz się jak panować nad swoimi nerwami oraz jak poradzić sobie z gniewem. Poznasz takie metody jak relaksacja, wizualizacja czy też trening autogenny.

 

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Większość z nas nie lubi występować publiczni. Prawdopodobnie przyczyniły się do tego miłe wspomnienia ze szkoły i odpowiadania przy tablicy przed całą klasą, kiedy to nauczyciel umiejętnie nami poniewierał. Niestety bez opanowania tej umiejętności nie da się zrealizować wielu zawodowych celów.

Dobre szkolenie będzie poruszać takie kwestie jak: wykorzystywanie i kontrolowanie mowy ciała, prawidłowe posługiwanie się głosem, stosowanie chwytów retorycznych, konstruowanie poprawnych wypowiedzi pod względem ich struktury, czy też sztukę argumentacji.

 

Wywieranie wpływu

Na szkoleniu z wywierania wpływu rozwiniesz umiejętność przekonywania i perswazji oraz poznasz skuteczne sposoby oddziaływania na innych ludzi. Dowiesz się jak świadomie kreować sympatię, jak wzbudzać zainteresowanie innych oraz w jaki sposób osiągnąć zamierzony efekt. Poznasz reguły, które są obecne w relacjach między ludzkich jak np. regułę wzajemności czy też konsekwencji. Dowiesz się, jak zasady przyjaznej komunikacji pozwolą Ci budować własny autorytet i zdobywać zaufanie.

 

Trening rozwiązywania problemów i twórczego myślenia

Umiejętności rozwiązywania problemów jest cechą kreatywnej jednostki, która potrafi nie tylko rozpoznawać problemy, ale szukać dla nich rozwiązań i je skutecznie zastosować. Na treningu dowiesz się, dlaczego warto uruchamiać myślenie poza schematami i nie bać się podejmowania ryzyka. Nauczysz się wielu kreatywnych technik, które umożliwią Ci realizację zadań zawodowych.

 

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Zdobycie pracy jest kluczową kwestią na ścieżce kariery i dużą zmianą w życiu.

Na szkoleniu przygotowującym do rozmowy kwalifikacyjnej: poznasz techniki prowadzenia rozmów przez rekruterów, dowiesz się, jak wykorzystać komunikację niewerbalną, nauczysz się, jak pokonać zdenerwowanie i stres, dowiesz się, jak odpowiadać na pytania, żeby pokazać się w jak najlepszym świetle.

 

Współpraca w zespole

Współpraca w zespole oznacza umiejętność pracy przy realizacji zadań wraz z innymi członkami zespołu, efektywną komunikację, budowanie zaufania, oferowania wsparcia.

Na szkoleniu z tego obszaru dowiesz się, jaka jest Twoja preferowana rola w grupie, jak budzić ducha zespołu oraz jak angażować się w realizację zadań, aby wykonywać je na czas. Dowiesz się, dlaczego podejmowanie inicjatywy w zespole jest ważne i jak przyjmować punkty widzenia innych członków. Poznasz techniki radzenia sobie z konfliktem grupowym oraz w jaki sposób wyrażać i przyjmować krytykę.

 

Zarządzanie czasem, a właściwie zarządzanie sobą w czasie

gdyż czasem zarządzać nie można.

Co da udział w takim szkoleniu? Przede wszystkim większą efektywność osobistą przede wszystkim dzięki ekonomicznemu planowaniu działań oraz wyznaczaniu celów i priorytetów. Nauczysz też się kierować samym sobą tak, aby czas, który masz do dyspozycji zarówno życiu zawodowym jak i osobistym, był wykorzystany przez Ciebie optymalnie.

 

***
Po parunastu miesiącach wróciłem do tego postu. Przyjrzałem się krytycznie liście wyszczególnionych przeze mnie szkoleń. Chciałbym do niej dorzucić garść obserwacji.

Po pierwsze mamy już za sobą boom bezpłatnych szkoleń miękkich finansowanych ze środków UE. Przeważnie wyglądało to tak, że szkolenie było bezpłatne dla organizacji, zaś jej wkładem było to, że pracownik w godzinach pracy mógł w nim uczestniczyć. Jakość tych szkoleń była różna.

Najgorsze jednak w nich było to, że kończyli je wszyscy, często z łapanki – bo przecież szkoda nie wziąć udziału, przecież bezpłatne. I tak – bez żadnej analizy potrzeb szkoleniowych – pracownicy szkolili się niejako na siłę. Te szkolenia praktycznie nic nie dały – oprócz pieniędzy dla instytucji szkolące, certyfikatu dla pracownika, czasem zadowolenia pracodawcy, że inwestuje w pracowników.

W chwili obecnej, kiedy wartościowe szkolenia – choć także często współfinansowane – są jednak płatne warto je umiejętnie dobierać. Dobierać do rzeczywistych potrzeb pracowników organizacji. To po części tak jak z zaspokojeniem każdej innej potrzeby – raczej nie lubimy jeśli metoda jej zaspokojenia jest nam narzucona.

Dlatego warto zapytać pracowników jakie kompetencje chcieliby rozwijać i zestawić je z potrzebami organizacji. Na podstawie takiej analizy dobrać szkolenia. Oczywiście można też zacząć od strony zbudowania listy kompetencji (co raczej się czyni w większych organizacjach) i zaproponować pracownikom odpowiednie szkolenia.

 

Po drugie chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich decydujących o inwestycjach w kapitał ludzki organizacji, aby przyjrzeć się szkoleniom z zakresu kompetencji miękkich, które mają za zadanie podniesienie samoświadomości pracowników oraz zwiększenie poczucia tak zwanego dobrostanu. Mogą to być szkolenia z zakresu uważności (mindfulness), medytacji, twórczej wizualizacji czy technik kwantowych rozwoju świadomości.

Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać na ten temat z jednym z pracodawców. Podzielił on się ze mną swoimi obawami w tym zakresie mówiąc, że szkolenia z tego zakresu mogą być niebezpieczne. Na pytanie dlaczego odpowiedział, że bardziej samoświadomy pracownik będzie trudniejszym do zarządzania, a także istnieje ryzyko, że będzie chciał opuścić organizację i szukać szczęścia gdzie indziej.

Razem zastanowiliśmy się nad tymi wątpliwościami. Przypomniałem memu rozmówcy rozmowę sprzed kilku lat, kiedy obawiał się w ogóle inwestować w szkolenia, gdyż „ja ich wyszkolę, a oni odejdą do konkurencji”. Oczywiście z perspektywy czasu okazało się, że nie było takowego zagrożenia. Choć trzeba przyznać, że ta organizacja, w wyniku rozwoju, sama pozyskała wartościowych pracowników z rynku, którzy zostali przeszkoleni w swoich poprzednich firmach.

 

Po trzecie – choć powiadają, że niezmienną jest tylko zmiana – niezmienną jest olbrzymia wartość inwestycji w najcenniejszy kapitał organizacji jakim jest kapitał ludzki.